Huỳnh Nguyễn Đăng Khoa (@khoaloinhoi) August 2017

Thường chỉ có kẻ làm điều tội lỗi khi đối mặt mới tỏ ra sợ hãi, im lặng và bỏ chạy khỏi người họ từng có lỗi. SG nhỏ bé thật, chỉ muốn tát hoặc tạt 1 ly nước vào mặt thứ mình ghét tận xương tủy trong hình mà thôi. Giờ ai cũng diễn giỏi vai người tử tế cả. Chỉ đến khi gặp chuyện mới biết ruột gan thế nào. #gay #vietnamesegay #khoaloinhoi #drama #karma #lifesofunny #haha

34 Likes